Διαφωνία Εurostat – ΕΛΣΤΑΤ για την ανεργία στην Ελλάδα

Απόκλιση πάνω από μια ποσοστιαία μονάδα στο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα για τον Ιούλιο καταγράφηκε...
Απόκλιση πάνω από μια ποσοστιαία μονάδα στο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα για τον Ιούλιο καταγράφηκε, συγκρίνοντας τα στοιχεία της Εurostat με τα αντίστοιχα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Σύμφωνα την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, η ανεργία στην Ελλάδα κυμαίνεται στο 17,6%, ενώ σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ η ανεργία για το ίδιο χρονικό διάστημα υπολογίστηκε στο 16,5%. Η διαφορά, που έχει προκύψει, προκαλεί εντύπωση, αν συλλογιστεί κανείς ότι η Eurostat βασίζεται σε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις μετρήσεις της. Αξίζει να σημειωθεί πως τον τελευταίο καιρό καταγράφηκαν και καταγγελίες από μέλη του ΔΣ της ΕΛΣΤΑΤ, στις οποίες κατηγορούσαν την Eurostat για φούσκωμα του ελλείμματος του 2009, που είχαν ως αποτέλεσμα την επιβολή επίπονων μέτρων λιτότητας στην Ελλάδα.