Την άνοιξη θα είναι έτοιμο το τέμενος στον Ελαιώνα

Έως την Άνοιξη εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο Τέμενος στον Ελαιώνα...
Έως την Άνοιξη εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο Τέμενος στον Ελαιώνα . Το έργο υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κτιριακών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, κατ' εφαρμογήν πρόσφατου νόμου, όμως οι δαπάνες μετασκευής θα βαρύνουν το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του υπουργείου Παιδείας.  Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης του τεμένους, θα παραχωρηθεί δωρεάν στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών", που συστάθηκε με νόμο του 2006, ενώ θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του υπουργείο Παιδείας.