Παραίτηση Βγενόπουλου από MPB- Νέο ΔΣ

Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει ότι ο κ. Ανδρέας Βγενόπουλος παραιτήθηκε..
Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει ότι ο κ. Ανδρέας Βγενόπουλος παραιτήθηκε από τη θέση του μη εκτελεστικού  Προέδρου και Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.  Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ως νέο μη εκτελεστικό Πρόεδρό του τον κ. Κωνσταντίνο Μυλωνά. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε επίσης τον κ. Peter Baltussen ως νέο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Abdulrazaq Al Jassim.  Σημειώνεται ότι τόσο το παραιτηθέν μέλος όσο και το νέο μέλος που εξελέγη σε αντικατάσταση αυτού, υπεδείχθησαν από το Dubai Group.