Απάντηση Παπουτσή σε ερώτηση του ΛΑ.ΟΣ στην Βουλή για τα δακρυγόνα που προμηθεύεται η ΕΛ.ΑΣ

Σε απάντηση προς την Βουλευτή του ΛΑ.ΟΣ κα. Παπανδρέου – Παπαδάκη, προχώρησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρ. Παπουτσής, σχετικά με δημοσιεύματα που ανέφεραν εισαγωγή επικίνδυνων για την υγεία δακρυγόνων ....
Σε απάντηση προς την Βουλευτή του ΛΑ.ΟΣ κα. Παπανδρέου – Παπαδάκη, προχώρησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρ. Παπουτσής, σχετικά με δημοσιεύματα που ανέφεραν εισαγωγή επικίνδυνων για την υγεία δακρυγόνων προς χρήση σε διαδηλώσεις. Η απάντηση του Υπουργού είχε ως εξής: «Σας γνωρίζουμε ότι, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των Διευθύνσεων Αστυνομικών  Επιχειρήσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και των διμοιριών των Αστυνομικών Διευθύνσεων ανά την επικράτεια, πραγματοποιείται η προμήθεια μέσων ελέγχου πλήθους από εργοστάσια που δραστηριοποιούνται τόσο σε χώρες της Ε.Ε. όσο και σε άλλες χώρες. Ειδικότερα, κατά την τελευταία διετία, οι χώρες από τις οποίες εισήχθησαν τα οποιαδήποτε είδους μέσα ελέγχου πλήθους, είναι η Τσεχία, η Μ. Βρετανία, η Γερμανία, η Βραζιλία και οι Η.Π.Α. Επισημαίνεται δε, ότι τα προερχόμενα από τη Γερμανία είδη, παράγονται από το εργοστάσιο Rheimental, ενώ ουδέποτε έχει πραγματοποιηθεί προμήθεια από εταιρεία με την επωνυμία «Carl Hoernecke». Επιπλέον, προς ενημέρωσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Κανονισμού (Ε.Κ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18-12-2006, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης διατηρούν σύστημα επίσημων ελέγχων και άλλων δραστηριοτήτων ανάλογα με τις περιστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ειδικά για παρασκευάσματα από χώρες εκτός Ε.Ε. και εφόσον συντρέχουν λόγοι παραβίασης διατάξεων, νόμων ή κανονισμών, στις πύλες εισόδου αυτής, ο έλεγχος που διεξάγεται θα είχε ως αποτέλεσμα την απαγόρευση εισαγωγής του προϊόντος. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν έχει πραγματοποιηθεί για καμία εισαγωγή προϊόντων από χώρες εκτός της Ε.Ε. που εμπεριέχουν CS και που έχει προμηθευτεί μέχρι σήμερα η Ελληνική Αστυνομία. Τέλος, για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, για το θέμα της επικινδυνότητας των δακρυγόνων που χρησιμοποιεί η Ελληνική Αστυνομία, καθώς και της ουσίας CS που περιέχεται σε αυτά, σας καταθέτουμε έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους που απευθύνεται στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και κοινοποιείται στην αρμόδια Υπηρεσία του Σώματος».