Οι «καταργήσεις» στο δημόσιο ξεκινούν από την Αρκαδία!

Από τη Αρκαδία και συγκεκριμένα το δήμο Βόρειας Κυνουρίας ξεκινάει η εφαρμογή του σχεδίου καταργήσεως θέσεων του Δημοσίου. Με ανακοίνωση από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης...
Από τη Αρκαδία και συγκεκριμένα το δήμο Βόρειας Κυνουρίας ξεκινάει η εφαρμογή του σχεδίου καταργήσεως θέσεων του Δημοσίου. Με ανακοίνωση από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης του συγκεκριμένου δήμου, και με διαπιστωτική πράξη στην ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας, καταργούνται οριστικά 42 κενές οργανικές θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου, η οποία καλείται να λειτουργήσει στο εξής με συνολικό προσωπικό 6 ατόμων: τέσσερις εργάτες υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ένα πολιτικό μηχανικό κι ένα γενικό διευθυντή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.