Έρχεται η e-στρατολογία

Άλλο ένα... ηλεκτρονικό βήμα έκανε η Στρατολογία για να γίνει πιό φιλική με το κοινό της...
Άλλο ένα... ηλεκτρονικό βήμα έκανε η Στρατολογία για να γίνει πιό φιλική με το κοινό της που κατά τεκμήριο είναι νέοι άνθρωποι! Έτσι η Διεύθυνση Στρατολογίας του ΓΕΕΘΑ αναβάθμισε την ιστοσελίδα και τις εφαρμογές της ( www.stratologia.gr) και δίνει πιο πολλές παροχές on line- τρόπο τινά! Με τις νέες εφαρμογές ο ενδιαφερόμενος χρήστης του ιστότοπου, με τη χρήση του Αριθμού Στρατιωτικού Μητρώου (ΑΣΜ) του, μπορεί να ενημερωθεί πολύ πιο οικονομικά και σε λιγότερο χρόνο για τα εξής , όπως μας πληροφορεί το ΓΕΕΘΑ: (1) τη στρατολογική του κατάσταση (αναβολή, διάρκεια αναβολής, υποχρέωση για κατάταξη, κλπ), (2) την ημερομηνία και το Κέντρο Κατάταξής του, (3) την κατανομή του σε Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων, (4) την επιλογή του σε Όπλο – Σώμα για το Στρατό Ξηράς, (5) την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία, (6) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε αίτημά του (7) πληροφοριακά έντυπα για κάθε περίπτωση της στρατολογικής νομοθεσίας (προϋποθέσεις – δικαιολογητικά – προθεσμίες), (8) τη διεύθυνση των - νέων, κατά Περιφέρεια- Στρατολογικών Γραφείων και τον εντοπισμό τους μέσω ψηφιακού ηλεκτρονικού χάρτη. Επιπλέον έχει επίσης τη δυνατότητα: (α) να θέτει οποιαδήποτε ερώτηση στρατολογικού περιεχομένου και να λάβει απάντηση μέσω e-mail. (β) να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης και να επιλέξει τον τρόπο παραλαβής του (ταχυδρομικά, ΚΕΠ, Στρατολογικό Γραφείο επιλογής του).