ΣΟΚ! Μόλυνση στα νερά της Ν.Θεσσαλίας από ψεκαστικά μηχανήματα

Παρουσία ολικού και εξασθενούς χρωμίου στα υπόγεια νερά σε περιοχές της Νότιας Θεσσαλίας που εντόπισε το ΙΓΜΕ σήμανε συναγερμό στην Βουλή...
Παρουσία ολικού και εξασθενούς χρωμίου στα υπόγεια νερά σε περιοχές της Νότιας Θεσσαλίας που εντόπισε το ΙΓΜΕ σήμανε συναγερμό στην Βουλή. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος σε ειδική συνεδρίαση της εξέτασε τα πρόσφατα ευρήματα  (περιοχές Αρμενίου, Κιλελέρ, Στεφανοβικείου) μετά την ενημέρωση που είχε από την Ειδική Γραμματέα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Μ. Καραβασίλη και τον Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) Κ. Παπαβασιλείου. Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν στην Επιτροπή, στην περιοχή έχει ανιχνευθεί ολικό και εξασθενές χρώμιο σε συγκεντρώσεις που ξεπερνούν θεσμοθετημένα ή επιστημονικώς παραδεκτά όρια. Παράλληλα έχουν ανιχνευθεί αυξημένες τιμές νιτρικών καταλοίπων και άλλων μετάλλων. Σε όλες τις περιπτώσεις τα αποτελέσματα των μετρήσεων είναι στατιστικώς σημαντικά, γεγονός που σημαίνει ότι η επιβάρυνση των υπόγειων υδάτων δεν αφορά περιστασιακό ή εποχιακό γεγονός αλλά έχει περισσότερο μόνιμο χαρακτήρα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι αυξημένες τιμές χρωμίου φαίνεται να οφείλονται στην έκπλυση ψεκαστικών μηχανημάτων και στην απόρριψη παρασκευασμάτων και συσκευασιών αγροτικών φαρμάκων, ενώ δεν πρέπει να αποκλεισθεί και επιβάρυνση λόγω βιομηχανικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή. Ό Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Βουλευτής Μαγνησίας κ. Κώστας Καρτάλης τονίζει ότι «η Επιτροπή λόγω της σοβαρότητας του ζητήματος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, αποφάσισε την πραγματοποίηση νέας συνεδρίασης ώστε οι αρμόδιοι φορείς (Ειδική Γραμματεία Υδάτων - ΥΠΕΚΑ, αποκεντρωμένη διοίκηση Στερεάς Ελλάδος – Θεσσαλίας, Περιφέρεια Θεσσαλίας) να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την αντιμετώπιση του προβλήματος και να ενημερώσουν για την πρόοδο των ενεργειών που έχουν ήδη δρομολογήσει. Στη συνεδρίαση προβλέπεται να κληθούν επίσης οι τοπικές αρχές των Δήμων Κιλελέρ και Ρήγα Φεραίου».