Αθήνα και Θεσσαλονίκη από σήμερα με πετρελαιοκίνηση

Απελευθερώνεται από σήμερα Τρίτη η πετρελαιοκίνηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη...
Απελευθερώνεται από σήμερα Τρίτη η πετρελαιοκίνηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έτσι σύμφωνα με το νόμο 4030 /2011 και το άρθρο 50 μπορούν να ταξινομούνται αυτοκίνητα με πετρελαιοκινητήρα σε Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ενώ επιτρέπεται παράλληλα και η μετακίνηση των εν λόγω αυτοκινήτων στις δύο πόλεις. Η μόνη προϋπόθεση που τίθεται είναι να διαθέτει κινητήρα προδιαγραφών ρύπων Euro 5, 6.  Όλα τα παραπάνω βέβαια προϋποθέτουν τη σωστή συντήρηση των κινητήρων, όπως αυτή ορίζεται από τον κατασκευαστή, αλλά και τη χρήση καθαρού πετρελαίου κίνησης.