"Επάνασταση" στη γεωργία

Ριζικές αλλαγές στο συνεταιριστικό κίνημα και κατά προέκταση...

Ριζικές αλλαγές στο συνεταιριστικό κίνημα και κατά προέκταση στην ελληνική γεωργία φιλοδοξεί να φέρει το σχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Το νέο σχήμα, που προωθείται, καθιερώνει, μεταξύ άλλων, αγροτικές οργανώσεις, που θα λειτουργούν με τη μορφή πρωτοβάθμιου συνεταιρισμού (καταργούνται οι σημερινές ενώσεις κοινοπραξίες κ.α). Η εκλογή των διοικήσεων τους θα γίνεται με καθολική ψηφοφορία και το ελάχιστον εταιρικό κεφάλαιο θα είναι 6.000 Ευρώ.

Από τις ομάδες παραγωγών θα λειτουργήσουν, όσες πληρούν το κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο.

Επίσης καθιερώνεται εθνικό Μητρώο Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων, που θα αξιολογούνται σε ετήσια βάση.

Επιπλέον δημιουργείται Πανελλήνια Ένωση Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων (ΠΕΣΑΓΟ), στη θέση της σημερινής ΠΑΣΕΓΕΣ.