Οι δικηγόροι απέχουν από τα δικαστήρια

Αποχή από τα καθήκοντά τους μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου αποφάσισαν 41 δικηγορικοί σύλλογοι...

Αποχή από τα καθήκοντά τους μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου αποφάσισαν 41 δικηγορικοί σύλλογοι όλης της χώρας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της ολομέλειας των συλλόγων.
Από τη συνεδρίαση απείχαν οι υπόλοιποι 22 δικηγορικοί σύλλογοι, μεταξύ των οποίων και αυτό της Αθήνας.