Πέντε δις δίνουμε για τη "δημόσια" παιδεία

Πανάκριβη, ελλιπής, και χωρίς υποδομές είναι η Ελληνική παιδεία..

Πανάκριβη, ελλιπής, και χωρίς υποδομές είναι η Ελληνική παιδεία, σύμφωνα με έκθεση του Κέντρου Ανάπτυξης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ.

Βάσει των συμπερασμάτων της επιστημονικής ομάδας, που επεξεργάστηκε τα στοιχεία, το εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζεται από βαθιές ανισότητες και αδυνατεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της κοινωνίας.

Το 2009 το 14,5% των μαθητών το σχολείο πριν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση (14,4% ο μέσος όρος ΕΕ με τον ευρωπαϊκό στόχο να έχει τεθεί στο 10%).

Την ίδια χρόνια το 82,2% των μαθητών ολοκλήρωσε την δευτεροβάθμια εκπαίδευση με ευρωπαϊκό στόχο για το 2010 το 85%.

Το ποσοστό των ατόμων 30-34 ετών που έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι 25,5% με ευρωπαϊκό στόχο για το 2020 το 40%. Με τον ρυθμό που ακολουθεί η Ελλάδα θα πετύχει τον στόχο το 2120!

Στην προσχολική αγωγή ευρωπαϊκός στόχος είναι το 95% των παιδιών από τεσσάρων χρονών και πάνω να μπαίνουν στην εκπαίδευση. Στην Ελλάδα το ποσοστό το 2009 ήταν 90,1% από 82,75% το 2000.

Το εκπαιδευτικό σύστημα χρηματοδοτείται από τρεις πηγές: το δημόσιο (52%), τα νοικοκυριά (35,5%) και τα ευρωπαϊκά προγράμματα (12,5%).

Το 90,6% των περίπου 7 δισεκατομμυρίων ευρώ της δημόσιας χρηματοδότησης προέρχεται από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, 5 δισ. ξοδεύουν τα νοικοκυριά για την εκπαίδευση. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση απορροφά περισσότερο από το 50% αυτού του ποσού.

Αν στις δαπάνες του δημοσίου προστεθούν οι δαπάνες των νοικοκυριών το ποσοστό του ΑΕΠ που δαπανάται για την εκπαίδευση στην Ελλάδα φτάνει το 6,5%!

Οι ανισότητες

Ως προς τις ανισότητες, Σάμος, Ζάκυνθος και Καστοριά έχουν μηδέν (0) υποδομές στα σχολεία τους (γυμναστήρια, εργαστήρια, αίθουσες υπολογιστών). Ο νομός Δράμας εμφανίζει τη μεγαλύτερη διαρροή μαθητών πανελλαδικά (25%)

Το ποσοστό των μόνιμων εκπαιδευτικών βαίνει μειούμενο στις δυο πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης ενώ τα Τα περισσότερα σχολεία εμφανίζουν μεγάλες ελλείψεις σε διοικητικό προσωπικό.

Οι επιδόσεις

Οι μαθητές που απορρίπτονται ή προάγονται οριακά (με βαθμό από 10 έως 12): 0,3% στο Δημοτικό, 16,6% στο Γυμνάσιο, 35% στο Γενικό Λύκειο και 54,9% στην ΤΕΕ.

Σε απόλυτους αριθμούς οι μαθητές που παρουσιάζουν χαμηλές επιδόσεις είναι περίπου 178.000, περίπου δυο φορές περισσότεροι από τους μαθητές που εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

  Τις χαμηλότερες επιδόσεις παρουσιάζουν ο νομός Κέρκυρας, η Δυτική Αττική και ο νομός Ζακύνθου, ενώ τις υψηλότερες εμφανίζουν οι νομοί Τρικάλων, Καρδίτσας και Λαρίσης, η Αρκαδία, οι νομοί Καστοριάς και Κοζάνης από την Δυτική Μακεδονία και το Βόρειο Αιγαίο.