Αύριο το δώρο στους δικαιούχους του ΟΓΑ

Αύριο το δώρο στους δικαιούχους του ΟΓΑ

Οι δικαιούχοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων θα λάβουν σύνταξη και δώρο Χριστουγέννων τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου.

Η πληρωμή θα γίνει με πίστωση στους Τραπεζικούς λογαριασμούς ή λογαριασμούς ΕΛΤΑ, που έχουν επιλέξει οι δικαιούχοι, ενώ η συνολική δαπάνη του Οργανισμού, για την καταβολή της σύνταξης και του δώρου, ανέρχεται σε 678.198.104 ευρώ.