Προσωρινά αποτελέσμτα ΑΣΕΠ για 18 θέσεις στη Βουλή

Tα προσωρινά αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση συνολικά 18 θέσεων τακτικού προσωπικού της Βουλής των Ελλήνων...

Tα προσωρινά αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση συνολικά 18 θέσεων τακτικού προσωπικού της Βουλής των Ελλήνων εξέδωσε το ΑΣΕΠ.

Όπως σημειώνεται, μετά από σχετική συνεννόηση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι αλφαβητικοί πίνακες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου, περιλαμβάνουν τα στοιχεία και την επίδοση μόνο όσων υποψηφίων πέτυχαν τη βαθμολογική βάση στη γραπτή εξέταση.

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τη βαθμολογία τους στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, www.asep.gr.

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων λήγει με τη Δευτέρα 14/2/2011