Από το δημόσιο… σε θέσεις δικαστικών υπαλλήλων

Με τροπολογία, που κατατέθηκε, στο σχέδιο νόμου για τις κάμερες, προβλέπεται η πλήρωση κενών θέσεων...

Με τροπολογία, που κατατέθηκε, στο σχέδιο νόμου για τις κάμερες, προβλέπεται η πλήρωση κενών θέσεων, δικαστικών υπαλλήλων στα δικαστήρια της χώρας, με μετατάξεις από εργαζομένους μόνιμους υπαλλήλους στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού).

Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, υπό τον τίτλο «Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρηση με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις», αναμένεται να συζητηθεί στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή την ερχόμενη εβδομάδα.