ΕΣΕΕ: Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων

ΕΣΕΕ: Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων

Προγράμματα κατάρτισης για εργαζομένους θα πραγματοποιήσεις το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) της ΕΣΕΕ σε συνεργασία με με το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ) της συνομοσπονδίας.

Τα προγράμματα αποτελούν μέρος της δράσης «Πρόγραμμα κατάρτισης/επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους» και θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 2007-2013».

Τα προγράμματα της δράσης προβλέπεται να υλοποιηθούν σε όλους τους νομούς 11 περιφερειών της χώρας (8 περιφέρειες σύγκλισης και 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου). Το ΙΝΕΜΥ θα υλοποιήσει προγράμματα στις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Αττικής.

Ειδικά για την Αττική, θα υλοποιηθούν 4 προγράμματα, πρωινές ή απογευματινές ώρες, με ημερομηνία έναρξης 10/12/2012 και λήξης 20/12/2012. Η κατάρτιση θα έχει διάρκεια 40 ώρες και θα επιδοτείται με 5 ευρώ (μεικτά) ανά ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν από τα κάτωθι θεματικά αντικείμενα:

1. Έξοδος από την κρίση: Τεχνικές παρέμβασης στη λειτουργία της επιχείρησης και αντιμετώπιση της κρίσης και της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας. Η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον της Οικονομικής Κρίσης

2. Έξοδος από την κρίση: Πράσινη επιχειρηματικότητα. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) - Κοινωνική Οικονομία

3. Έξοδος από την κρίση: Κλαδικοί σχηματισμοί - Συστάδες Επιχειρήσεων

4. Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης. "Business to Business"

5. Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης. Υποχρεώσεις έναντι Δημοσίων Φορέων / Οργανισμών και Τρίτων

6. Διερεύνηση εναλλακτικών προμηθευτών, έξυπνες αγορές και διαπραγμάτευση

7. Εφοδιαστική διαχείριση (logistics management)

8. Γενική Οικονομική Εκπαίδευση

9. Οργανωτικές Ικανότητες

10. Ικανότητα επικοινωνίας

11. Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας Ωφελούμενοι των προγραμμάτων είναι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας, αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες με προσωπικό έως 3 άτομα.

Τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία του ΚΑΕΛΕ, Μητροπόλεως 42, Αθήνα. Για δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλ.: 2103259231, 233