Εφορίες: Θα λειτουργούν και Παρασκευή Μητρώο, Εισόδημα και ΚΒΣ

Εφορίες: Θα λειτουργούν και Παρασκευή Μητρώο, Εισόδημα και ΚΒΣ

Στο εξής θα λειτουργούν και τις Παρασκευές τα Τμήματα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Εισοδήματος και Μητρώου των εφοριών, μετά από απόφαση του υπουργού Οικονομικών, με στόχο την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του κοινού.

Η απόφαση είναι άμεσα εφαρμόσιμη, ενώ οι ώρες συναλλαγής κοινού παραμένουν όπως ισχύουν για όλες τις ημέρες και για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.