Το επιμελητήριο 'Εβρου κάνει δωρεά στο χωριό SOS Θράκης

Το επιμελητήριο 'Εβρου κάνει δωρεά στο χωριό SOS Θράκης

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου Χριστόδουλος Τοψίδης ενημερώνει τα μέλη ότι 07 Δεκεμβρίου 2012, το Επιμελητήριο Έβρου και το Σωματείο Υπαλλήλων Κρατικών Νοσοκομείων Έβρου, προχώρησαν σε μία κίνηση με συμβολικό χαρακτήρα δίνοντας στο Παιδικό Χωριό SOS Θράκης, χρηματικό ποσό που αντιστοιχούσε σε αμοιβές μελών της επιτροπής διαγωνισμού για το κυλικείο του Νοσοκομείου.

 Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Έβρου παρέστησαν ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Χριστόδουλος Τοψίδης, ο Πρόεδρος του Σωματείου Υπαλλήλων Κρατικών Νοσοκομείων Έβρου Χριστόδουλος Μεντίζης, η εκπρόσωπος του Παιδικού χωριού SOS Θράκης Κασσιανή Μαδεμλή και το μέλος του Επιμελητηρίου Έβρου- εκπρόσωπος στον διαγωνισμό Κώστας Χατζημιχαήλ.

 Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου Χριστόδουλος Τοψίδης δήλωσε πως η συγκεκριμένη ενέργεια αποβλέπει στην ευαισθητοποίηση όλων των δυνάμεων του τόπου, για την ενίσχυση των σκοπών που υλοποιεί το Παιδικό Χωριό SOS Θράκης σε μία δύσκολη οικονομική συγκυρία, σύμφωνα με τα Νέα της Θράκης.

 Ο πρόεδρος των υπαλλήλων κρατικών Νοσοκομείων Έβρου Χριστόδουλος Μεντίζης ευχαρίστησε το Επιμελητήριο Έβρου για την από κοινού υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας, ενώ η εκπρόσωπος του Παιδικού Χωριού SOS Θράκης Κασσιανή Μαδεμλή εξέφρασε την ικανοποίηση της για την στήριξη που προσέφεραν στο ίδρυμα οι δύο φορείς.