Αυστηροί έλεγχοι στις γιορτές στο εμπόριο τροφίμων

Αυστηροί έλεγχοι στις γιορτές στο εμπόριο τροφίμων

Πλαίσιο δράσεων με στόχο την αποτροπή φαινομένων παραπλάνησης των καταναλωτών αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη υπό το Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Μ. Κορασίδη.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών, την οργάνωση, το συντονισμό και τον επιμερισμό των ελέγχων, αλλά και για την επικέντρωση των ελέγχων σε παραγωγικές επιχειρήσεις και άλλα σημεία μαζικής διάθεσης κρεάτων.