Συσσίτιο σε πολιτικούς υπαλλήλους των Ενόπλων Δυνάμεων

Συσσίτιο σε πολιτικούς υπαλλήλους των Ενόπλων Δυνάμεων

Η μόνη υποχρέωση των δικαιούχων είναι η καταβολή του αντιτίμου του συσσιτίου, χωρίς την υποχρέωση πάγιας συνδρομής.

Τη δυνατότητα να σιτίζονται στις στρατιωτικές λέσχες των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων αποκτά το εν ενεργεία πολιτικό προσωπικό (μόνιμο και συμβασιούχοι) καθώς επίσης και τα μέλη των οικογενειών τους, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εθνικής Αμυνας, Πάνου Παναγιωτόπουλου. Το δικαίωμα αυτό ισχύει και για τα παιδιά των υπαλλήλων που φοιτούν σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας των γονέων τους. Η μόνη υποχρέωση των δικαιούχων είναι η καταβολή του αντιτίμου του συσσιτίου, χωρίς την υποχρέωση πάγιας συνδρομής.