Δόθηκε άδεια ανέγερσης Ορθόδοξου ναού στην Κωνσταντινούπολη

Δόθηκε άδεια ανέγερσης Ορθόδοξου ναού στην Κωνσταντινούπολη

Το δημοτικό συμβούλιο της Κωνσταντινούπολης έλαβε απόφαση ανέγερσης νέας Ορθόδοξης εκκλησίας στον Άγιο Στέφανο (Yeşilköy).

Aυτή η απόφαση θεωρείται ιστορική καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία της Τουρκικής Δημοκρατίας ελήφθη απόφαση για την ανέγερση νέου ναού.

Ο ορθόδοξος ναός θα ανήκει στην κοινότητα των Αραβο-ορθόδοξων που έχουν κάνει αίτημα για να έχουν το δικό τους χώρο προσευχής.

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα STAR, η ανέγερση του ναού θα μπορεί να ξεκινήσει και με την τυπική έγκριση του Συμβουλίου Μνημείων.