Κίνηση ανθρωπιάς από τους δασκάλους για τους υποσιτιζόμενους μαθητές

Κίνηση ανθρωπιάς από τους δασκάλους για τους υποσιτιζόμενους μαθητές

Οι δάσκαλοι δεν θα μπορούσαν να μείνουν αμέτοχοι μπροστά στα ολοένα αυξανόμενα δραματικά φαινόμενα υποσιτισμού των μαθητών, ιδιαίτερα στα σχολεία όπου φοιτούν παιδιά λαϊκών οικογενειών και μεταναστών.

Έτσι, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ), σε συνεργασία και με εκπαιδευτικούς από την Κύπρο, συγκέντρωσε χρήματα για να καλύψει το κολατσιό των μαθητών Αθήνας και Θεσσαλονίκης που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Συγκεκριμένα, το Δ.Σ. της ΔΟΕ αποδέχθηκε την προσφορά του ποσού των 30.000 ευρώ που συγκεντρώθηκε από τους συναδέλφους τους, Κύπριους εκπαιδευτικούς, και αποφάσισε τα εξής:

- Να προσφέρει και η ΔΟΕ για το συγκεκριμένο σκοπό 30.000 ευρώ.

- Με το συνολικό ποσό των 60.000 ευρώ να προχωρήσει στη συμβολική πράξη της κάλυψης (στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων της), σε καθημερινή βάση και μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους, του κολατσιού όλων των μαθητών σχολείων που θα προταθούν από τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών.

Η τελική επιλογή των σχολικών μονάδων θα γίνει άμεσα, προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίησή της από τη 15η Ιανουαρίου 2013.