Να πώς γίνονται πλούσιοι οι Αλβανοί στην Ελλάδα!

Να πώς γίνονται πλούσιοι οι Αλβανοί στην Ελλάδα!

Εκατοντάδες Αλβανοί μαζεύουν μανταρίνια στον κάμπο της Κεστρίνης, αλλά και του Ραγίου και του Ασπροκλησίου.

Οι παραγωγοί τους προτιμούν, γιατί, όπως λένε είναι αποδοτικοί. Αλβανοί εργάτες, είπαν στην Κάτοψη, που τους συνάντησε στο τελωνείο του Μαυροματίου Σαγιάδας, την ώρα, που γύριζαν σε διπλανό χωριό από τη δουλειά,πως αυτούς τους τρεις μήνες, που διαρκεί το μάζεμα των μανταρινιών, βγάζουν, για τα δεδομένα της χώρας τους, πολλά χρήματα. Είναι χαρακτηριστικό του μεγάλου αριθμού των Αλβανών εργατών, που απασχολούνται για τη συλλογή μανταρινιών στη Θεσπρωτία, το εξής γεγονός: Κόλλησε για μια ώρα, λόγω βλάβης, ο έλεγχος διαβατηρίων στο Μαυρομάτι και σχηματίστηκε μεγάλη ουρά…

Οι 'Ελληνες άνεργοι που είναι;