ΣΟΚ: Νέο ρεκόρ ανεργίας στο 24,8%

ΣΟΚ: Νέο ρεκόρ ανεργίας στο 24,8%

Στο νέο ρεκόρ του 24,8% ανήλθε το ποσοστό της ανεργίας το τρίτο τρίμηνο του 2012, από 23,6% που ήταν το προηγούμενο τρίμηνο και 17,7% που ήταν το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011.

Από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής προκύπτει πως οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.230.918, σημειώνοντας αύξηση 5,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 40,2% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2011.

Ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.739.018 άτομα, μειωμένος κατά 1,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 8,3% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2011.

Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (28,9%) είναι σημαντικά υψηλότερο από των ανδρών (21,7%). Επίσης, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-24 ετών (56,6%), το οποίο στις νέες γυναίκες φθάνει στο 65,4%.