'Αρτα: Σημαντικό ερευνητικό πρόγραμμα από το ΤΕΙ

'Αρτα: Σημαντικό ερευνητικό πρόγραμμα από το ΤΕΙ

Σημαντικό για την Ελλάδα ερευνητικό πρόγραμμα με στόχο αφενός τη χρήση τεχνικών και τεχνολογιών φιλικότερων στο περιβάλλον για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στη χοιροτροφία και αφετέρου την παραγωγή χοιρινού κρέατος με διακριτές ιδιότητες που θα απευθύνεται σε ειδικές ομάδες καταναλωτών, απέσπασαν το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, το Α.Π.Θ. το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο του Huzhong στην Κίνα και η Βιομηχανία Κρέατος Ηπείρου (ΒΙΚΗ).

Το πρόγραμμα με τίτλο «Διερεύνηση της αειφορικής παραγωγής χοιρινού κρέατος με «λειτουργικές» ιδιότητες, κατετάγη τέταρτο από διεθνείς αξιολογητές και συγκαταλέγεται μεταξύ των 15 προτάσεων που έλαβαν έγκριση για χρηματοδότηση βάσει των αποτελεσμάτων που ανακοινώθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ανάμεσα σε άλλες 199 προτάσεις που υποβλήθηκαν και αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2013 με χρονική διάρκεια 30 μηνών. Το πρόγραμμα πραγματεύεται ένα αντικείμενο εξαιρετικής οικονομικής και κοινωνικής σημασίας ιδιαίτερα για την Ήπειρο, Περιφέρεια που διατηρεί μία δυναμική χοιροτροφική παραγωγή και μάλιστα με εξαγωγικές επιδόσεις τελευταία.

ΠΗΓΗ Νέα από τα Γιάννενα και την Ηπειρο