Σε διαθεσιμότητα 77 υπάλληλοι του Δημοσίου

Σε διαθεσιμότητα 77 υπάλληλοι του Δημοσίου

Σε διαθεσιμότητα τέθηκαν ήδη 77 υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/νήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.

Συγκεκριμένα το καθεστώς διαθεσιμότητας των 77 υπαλλήλων (ΙΔΑΧ – ΔΕ Διοικητικού) ισχύει από τις 13 Νοεμβρίου του 2012, σύμφωνα με το newsplus.gr.

Μάλιστα οι διαπιστωτικές πράξεις με τις οποίες οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι τίθενται στο καθεστώς διαθεσιμότητας έχουν αρχίσει ήδη να τους επιδίδονται.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τις αποφάσεις υπογράφει ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, Μανώλης Αγγελάκας.

Από την πλευρά των εργαζομένων έχει αρχίσει η κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων κατά της απόφασης.