ΙΚΑ: Σήμερα το τελευταίο δώρο Χριστουγέννων

ΙΚΑ: Σήμερα το τελευταίο δώρο Χριστουγέννων

Σήμερα καταβάλλεται το τελευταίο δώρο Χριστουγέννων στους συνταξιούχους του ΙΚΑ.

Οι συντάξεις Ιανουαρίου και το ΕΚΑΣ θα καταβληθούν κανονικά στις 21 Δεκεμβρίου.