Θεσσαλονίκη: Λίφτινγκ στην πλατεία Χρηματιστηρίου

Θεσσαλονίκη: Λίφτινγκ στην πλατεία Χρηματιστηρίου

Ξεκινούν από το νέο έτος οι εργασίες για τη «Βιοκλιματική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής Πλατείας Χρηματιστήριου», καθώς με απόφασή του το Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) ενέκρινε τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου με το ποσό των 5.571.262.7 ευρώ.

Η απόφαση αυτή επικύρωσε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν από όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.