«Ξήλωσαν» τις κάμερες ξενοδοχείου

Ιδιοκτήτης παραλιακού ξενοδοχειακού συγκροτήματος υποχρεώνεται να αφαιρέσει τις κάμερες που υπήρχαν...

Ιδιοκτήτης παραλιακού ξενοδοχειακού συγκροτήματος υποχρεώνεται να αφαιρέσει τις κάμερες που υπήρχαν, καθώς κάποιες, ήταν τοποθετημένες σε σημεία, που έθιγαν υπέρμετρα την ιδιωτική ζωή και τη προσωπικότητα των πελατών.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κάλεσε τον εκπρόσωπο της ξενοδοχειακής μονάδας ο οποίος εγγράφως διευκρίνισε ότι υπάρχει κλειστό κύκλωμα 15 καμερών το οποίο είναι μεν ανενεργό, αλλά θα λειτουργήσει σύντομα.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του ξενοδοχείου αναφέρει στο σχετικό έγγραφό του, ότι ο χρόνος τήρησης των δεδομένων του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης είναι 15 ημέρες και ότι είναι αναρτημένες τέσσερις πινακίδες ενημέρωσης των πελατών για την ύπαρξη κλειστού κυκλώματος.

Στην υπ΄ αρίθμ. 5/2011 απόφασή της η Αρχή υπογραμμίζει ως προς την κάμερα που ήταν τοποθετημένη εξωτερικά του ξενοδοχείου ότι "η δυνατότητα λήψης εικόνας από την εξωτερική κάμερα, χώρων πέρα από την είσοδο και το παρκινγκ του ξενοδοχείου, αντιβαίνει σε όσα προβλέπει το άρθρο 1 παράγραφος 2 Β της 1122/26.9. 2000 οδηγίας της Αρχής".

Ως προς τις κάμερες στο εσωτερικό του ξενοδοχείου η Αρχή έκρινε ότι η λήψη εικόνων των εισόδων των δωματίων στους διαδρόμους "θίγει υπέρμετρα την ιδιωτική ζωή και την προσωπικότητα των ατόμων, εργαζομένων, πελατών και τρίτων, με αποτέλεσμα να παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας".

Επίσης ως προς τις κάμερες στην πισίνα έκρινε η Αρχή ότι ο "επιδιωκόμενος σκοπός, δηλαδή η προστασία των πελατών, μπορεί να επιτευχθεί με λιγότερο επαχθή μέσα, όπως με τη φυσική παρουσία υπαλλήλου με γνώσεις ναυαγοσωστικής για την περίπτωση της πισίνας". Κατά συνέπεια - συνεχίζει η Αρχή - οι επίμαχες κάμερες "δεν μπορούν να θεωρηθούν ως απολύτως απαραίτητες για την επίτευξη του σκοπού επεξεργασίας των δεδομένων του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης".