Τινάζεται στον αέρα το δωρεάν πρόγραμμα των Παιδικών Σταθμών!

Τινάζεται στον αέρα το δωρεάν πρόγραμμα των Παιδικών Σταθμών!

Στον αέρα βρίσκεται το πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2012-2013", μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται δημοτικοί και ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί για τη φιλοξενία 61.000 παιδιών σε όλη την Ελλάδα.

Με απόφασή του, το Ζ' Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ακυρώνει το πρόγραμμα, κρίνοντας πως υπάρχει "ουσιώδης πλημμέλεια" στις τροποποιήσεις της προκήρυξης και τις συμβάσεις που έκανε η υπεύθυνη για την υλοποίηση του προγράμματος ΕΕΤΑΑ.

Η εξέλιξη αυτή τινάζει στον αέρα το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογένειας και Επαγγελματικής Ζωής» που υλοποιείται από το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας του δήμου Ξάνθης και το οποίο εξασφαλίζει τη δωρεάν παρουσία των νηπίων σε ιδιωτικούς και δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, πλήττοντας εκατοντάδες γονείς και δικαιούχος που κάνουν χρήση του προγράμματος.

Το ιστορικό:

Στο Ελεγκτικό Συνέδριο είχαν προσφύγει τέσσερις ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί, που αμφισβήτησαν τη νομιμότητα των προκηρύξεων της ΕΕΤΑΑ εξαιτίας των διαδοχικών τροποποιήσεων της αρχικής προκήρυξης τόσο ως προς το ύψος της χρηματοδότησης της δράσης όσο και ως προς το διαθέσιμο ποσό για κάθε παιδί, όπως διαβάζουμε στο Thrakitoday.gr

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά το πρόγραμμα αφορούσε τη φιλοξενία 43.000 παιδιών. Εξαιτίας του μεγάλου ενδιαφέροντος όμως που εκδηλώθηκε από εργαζόμενες μητέρες, στα τέλη Αυγούστου υπήρξε συμφωνία μεταξύ του υπουργείου Εργασίας, της ΚΕΔΕ και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών για αύξηση του αριθμού των παιδιών, με αντιστάθμισμα τη μείωση της αποζημίωσης των σταθμών κατά 12% και εξαιρώντας την υποχρέωση γεύματος.

Ωστόσο, πολλοί ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί, μονομερώς και αιφνιδιαστικά, άρχισαν να ζητούν -με απειλή μάλιστα διαγραφής- από τους δικαιούχους γονείς τροφεία και ποσά για "δραστηριότητες", που έφταναν μέχρι και τα 150 ευρώ μηνιαίως. Το θέμα προκάλεσε μάλιστα την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, που εξέφρασε την αντίθεσή του στη μετακύλιση στους γονείς του κόστους σίτισης των παιδιών.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, "κωλύεται η υπογραφή των σχεδίων σύμβασης μεταξύ της 'Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.' και των επιλέξιμων φορέων" της δράσης. Στο σκεπτικό του, το δικαστήριο αναφέρει πως είναι αντίθετες με τις αρχές της χρηστής διοίκησης οι σαφείς αλλαγές των όρων του προγράμματος. "Η επικαλούμενη από τη διαχειριστική αρχή του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος και την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. δημοσιονομική κρίση δεν είχε ως συνέπεια τη μείωση του προϋπολογισμού της Δράσης" σημειώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο. Προσθέτει δε πως "οι σημαντικές μειώσεις των ποσών ανά θέση παιδιού συνεπάγονται μειώσεις στην ποιότητα των σχετικών υπηρεσιών".