Κατηγορητήριο-κόλαφος για τον πρώην ισχυρό άνδρα της PROTON BANK

Κατηγορητήριο-κόλαφος για τον πρώην ισχυρό άνδρα της PROTON BANK

Σύμφωνα με την ανακρίτρια, ο επιχειρηματίας είχε συστήσει «δομημένη εγκληματική ομάδα», που λειτουργεί έως σήμερα, για να εξυπηρετούνται τα συμφέροντά του.

Τον τρόπο δράσης των 32 μελών της «εγκληματικής οργάνωσης» υπό τον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη που εμπλέκονται στο σκάνδαλο των επισφαλών δανείων ύψους 701 εκατ. ευρώ της Proton Bank περιγράφει καρέ-καρέ το κατηγορητήριο που συνέταξε η 2η ειδική ανακρίτρια Ιωάννα Χατζάκη.

Τα στοιχεία που καταγράφονται στις 135 σελίδες του κατηγορητηρίου είναι τόσο σοβαρά που δικαιολογούν τους φόβους των δικαστικών αρχών ότι κάποιοι από τους κατηγορούμενους ενδεχομένως να προετοίμαζαν τη διαφυγή τους στο εξωτερικό. Για το λόγο αυτό άλλωστε προχώρησαν στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης αλλά και στην πρώτη προφυλάκιση. Αυτή του άλλοτε πανίσχυρου άνδρα της Proton Bank.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο τα μέλη της «δομημένης» αυτής «εγκληματικής» ομάδας :

«Ενώ γνώριζαν πως η Alapis είχε συνολική οφειλή ύψους 1,084 δις. ευρώ στις 31.12.10, και παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, μεθόδευσαν την άντληση κεφαλαίων από την Proton BANK με τη συνεργασία φαινομενικά άσχετων εταιριών ως προς τον όμιλο Λαυρεντιάδη, που όμως ενεργούσαν κατόπιν οδηγιών και υποδείξεων του επιχειρηματία προς εξυπηρέτηση των ατομικών και εταιρικών του συμφερόντων και όχι των επικαλούμενων επιχειρηματικών σχεδίων, δυνάμει εικονικών μεταξύ τους συμφωνιών εξαγοράς εταιριών, κλάδων δραστηριότητας και εν γένει συνεργασιών (παροχής υπηρεσιών, πωλήσεις, δανείων κλπ) που χρηματοδοτήθηκαν από την άνω τράπεζα».

«Γι αυτό το σκοπό ο Λ. Λαυρεντιάδης» -αναφέρει το κατηγορητήριο- «αγόρασε από την τραπεζική εταιρία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ το 31,3% της PROPTON BANK το Δεκέμβρη του 2009. Ασκώντας καταχρηστική εξουσία διόρισε στο ΔΣ πλήρως ελεγχόμενα πρόσωπα ώστε να διασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη του ΔΣ για τα ατομικά και εταιρικά του συμφέροντα».

Το κατηγορώ της ανακρίτριας

Απευθυνόμενη στους κατηγορούμενους η ανακρίτρια Ιωάννα Χατζάκη (σ.σ η οποία στις 28 Σεπτεμβρίου έγινε στόχος βομβιστικής επίθεσης) τους καταλογίζει επί λέξει:

- «Αποδυναμώσατε δε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της τράπεζας ώστε να πετύχετε ανεξέλεγκτη χρηματοδότηση του ομίλου Λαυρεντιάδη. Γι αυτό το λόγο τοποθετήθηκε επικεφαλής στην Επιτροπή Πιστοδοτήσεων τοποθετήθηκε η στενή συνεργάτιδα του Λ. Λαυρεντιάδη και τελούσα υπό τις εντολές του Σμαράγδα Λιαρμακοπούλου , που στερείτο βασικών γνώσεων επί τραπεζικών θεμάτων, πιστωτικού κινδύνου και του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.

-Ο Λαυρεντιάδης διατέλεσε μεν τυπικά πρόεδρος του ΔΣ από 4.1.10 έως 31.2.11 αλλά κατ ουσίαν ενεπλάκη ενεργά στη διοίκηση μέσω ειδικών οδηγιών και εντολών προς τα μέλη του ΔΣ ακόμα και μετά την τυπική αποχώρησή του από το ΔΣ».

- «Πετύχατε την εκταμίευση κεφαλαίων της τράπεζας που υπερβαίνει τα 700 εκατομμύρια ευρώ μέσω συμβάσεων πιστοδοτήσεως κάθε είδους (κάλυψη ομολογιακών δανείων , συβάσεις πιστώσεως, σε ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό και αυξήσεις πιστωτικών ορίων, δανειακές συμβάσεις ) που διοχετεύθηκαν στον Λ. Λαυρεντιάδη και στις εταιρίες του ομίλου του, μέσω των φερομένων τυπικά ανεξάρτητων από τον όμιλο εταιριών του πιστοδοτούμενων προσώπων, προς όφελός του, ακόμα και υπό περιστάσεις υπεξαιρέσεως, επί ζημία της τράπεζας, αφού ενόψει των περιστάσεων υπό τις οποίες εγκρίθηκαν και εκταμιεύθηκαν τα ποσά αυτά, με συνοπτικές διαδικασίες, δεν υπήρχε καμμία προοπτική ανάκτησής τους, όπως επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι ήδη το μεγαλύτερο μέρος των επίμαχων συμβάσεων καταγγέλθηκε λόγω σοβαρών παραβάσεων των συμβατικών υποχρεώσεων των τυπικώς αντισυμβαλλομένων της άνω τράπεζας, ενώ κατά το σκέλος που εξοφλήθηκαν εν όλω ή εν μέρει κάποιες από τις υποχρεώσεις που ανελήφθησαν έναντι της τράπεζας, η εξόφληση αυτή δεν έγινε με διαθέσιμα των πιστοδοτούμενων προσώπων, λόγω ευδοκιμήσεως των επιχειρηματικών σχεδίων που χρηματοδοτήθηκαν, αλλά είτε με κεφάλαια της ίδιας της τράπεζας στο πλαίσιο άλλων χρηματοδοτήσεων είτε με κεφάλαια του Λαυρεντιάδη και των εταιριών του, γεγονός που καταδεικνύει άμεσο και αποφασιστικό έλεγχο εκ μέρους του εν τοις πράγμασι στη λειτουργία των πιστοδοτηθέντων προσώπων».

-Το γεγονός ότι η εν λόγω δραστηριότητα συνεχίστηκε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2011 καταδεικνύεται από το γεγονός ότι ενώ τα φερόμενα επιχειρηματικά σχέδια εγκαταλείφθηκαν και ήταν οπωσδήποτε αδύνατη η εξυπηρέτηση των υπέρογκων δανειακών υποχρεώσεων που βάρυναν τις πιστοδοτηθείσες εταιρίες, εντούτοις πολλές από αυτές μεταβιβάστηκαν αιφνιδιαστικά υπό άγνωστες περιστάσεις, εν αγνοία της τράπεζας που τις χρηματοδότησε σε κυπριακή εταιρία με τη επωνυμία MIDEAS HOLDINGS LTD που ελέγχεται από τον Λαυρεντιάδη μέσω παρένθετων προσώπων , ενώ η συνεργασία του με πολλούς από τους άνω συνεργούς του συνεχίζεται μέχρι σήμερα και σε πολλές περιπτώσεις δανειακές υποχρεώσεις των εν λόγω πιστοδοτηθέντων από τις εν λόγω χρηματοδοτήσεις εξυπηρετήθηκαν με δικά του κεφάλαια.

Η ζημία

Με τις ενέργειες αυτές επήλθε άλλως οπωσδήποτε απειλήθηκε ζημία:

-Της τράπεζας PROTON BANK η άδεια λειτουργίας της οποίας ανακλήθηκε

-Των μετόχων της λόγω του εκμηδενισμού της αξίας των μετοχών τους, συμπεριλαμβανομένου του ελληνικού δημοσίου που κάλυψε πάνω από 17 εκατομμύρια προνομιούχες μετοχές , ονομαστικής αξίας 4,49 ευρώ η κάθε μια , με τη διάθεση σχεδόν 80 εκατομμυρίων ευρώ λόγω της υπαγωγής της τράπεζας στις διατάξεις περί στήριξης του τραπεζικού συστήματος, λαμβάνοντας κυρίως υπόψιν ότι οι υποχρεώσεις της τράπεζας προς μετόχους, κοινούς και προνομιούχους, παρέμειναν στο παθητικό της υπο εκκαθάριση τράπεζας.

-Του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που επιβαρύνθηκε με την υποχρέωση καταβολής 250 εκ. ευρώ για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της ΝΕΑΣ PROTON BANK

-Του ταμείου Εγγύησης καταθέσεων, το οποίο με απόφαση του ΥΠ.ΟΙΚ επιβαρύνθηκε με την υποχρέωση καταβολής 862 εκατομμ. Ευρώ για την κάλυψη της διαφοράς αξίας μεταξύ των μεταβιβασθέντων στο νέο πιστωτικό ίδρυμα από το υπό εκκαθάριση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού.

-Της ΝΕΑΣ PROTON BANK στο ενεργητικό της οποίας συμπεριλαμβάνονται κάποια από τα επίμαχα δάνεια οι συμβάσεις των περισσότερων εκ των οποίων καταγγέλθηκαν λόγω παραβίασης συμβατικών υποχρεώσεων.

-Της Τράπεζας της Ελλάδας


Διαβάστε επίσης:

Εξιτήριο και Κορυδαλλός για Λαυρεντιάδη

Ο έκπτωτος πρίγκιπας της «PROTON BANK»

Βατραχάνθρωποι και αστυνομικοί στην ιδιωτική φρουρά του Λαυρεντιάδη