Ηγουμενίτσα: Με την Πάτρα συγχωνεύεται το λιμάνι...

Ηγουμενίτσα: Με την Πάτρα συγχωνεύεται το λιμάνι...

Στο Δίκτυο Λιμένων Δυτικής Ελλάδας συγχωνεύεται το Λιμάνι της Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με το σχέδιο Νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις», που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση .

Σύμφωνα με αυτό «Η μοναδική μετοχή που κατέχει το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου στους Οργανισμούς Λιμένων - Ανώνυμες Εταιρίες της Ηγουμενίτσας και της Κέρκυρας, εισφέρεται στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ) Α.Ε. ως εισφορά σε είδος για την δημιουργία του Λιμενικού Δικτύου Δυτικής Ελλάδος».

Έτσι θα συσταθεί «Όμιλος εταιρειών» που θα αποτελούν το Λιμενικό Δίκτυο Δυτικής Ελλάδος. Η έδρα του, προβλέπεται να είναι στην Πάτρα και στα Λιμάνια της Ηγουμενίτσας και Κέρκυρας θα οριστούν νέα τριμελή Διοικητικά Συμβούλια, στα οποία θα μετέχει υποχρεωτικά ένα εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρίας, δηλαδή του Οργανισμού Λιμένος Πατρών.

ΠΗΓΗ EPIRUSGATE