Απίστευτο: Ζητούν από ταμία να επιστρέψει 900.000 ευρώ

Απίστευτο: Ζητούν από ταμία να επιστρέψει 900.000 ευρώ

900 χιλιάδες ευρώ καλείται να επιστρέψει ο ταμίας.

Πρώην ταμίας του δήμου Νεάπολης Λασιθίου καλείται να επιστρέψει 962.846 ευρώ, τα οποία λείπουν διαπιστωμένα, σύμφωνα με το διαχειριστικό-οικονομικό έλεγχο, από το ταμείο του πρώην δήμου Νεάπολης (με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης έχει ενταχθεί στον δήμο Αγίου Νικολάου) και τα ταμεία των νομικών προσώπων του δήμου.

Το ποσό καταλογίστηκε και είναι απαιτητό από την ειδική ταμία του δήμου Νεάπολης, με βάση τον έλεγχο των οικονομικών επιθεωρητών.