«Ψαλίδι» στους μισθούς των υπαλλήλων της Βουλής

«Ψαλίδι» στους μισθούς των υπαλλήλων της Βουλής

«Κούρεμα» στις αποδοχές των υπαλλήλων της Βουλής έρχονται από την αρχή του νέου έτους

Από 1η Ιανουαρίου 2013  οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές και επιδόματα των υπαλλήλων της Βουλής θα εξομοιωθούν με τις πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές και επιδόματα των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), ο αριθμός των ωρών υπερωριακής απασχόλησης κατά τις απογευματινές και νυκτερινές ώρες, καθώς και της απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής και η πραγματοποίησή τους βεβαιώνεται από τους αρμόδιους Προϊσταμένους, δεν μπορεί, δε, να υπερβαίνει τις πενήντα δύο (52) ώρες μηνιαίως.

Η κυβέρνηση, σύμφωνα με ανακοίνωση του γενικού γραμματέα της κυβέρνησης Παναγιώτη Μπαλτάκου, αναμένεται να εντάξει τις ανωτέρω αλλαγές με τροπολογία στο φορολογικό νομοσχέδιο αμέσως μετά τις γιορτές.