Δραματική έκκληση της ΕΚΠΟΙΖΩ σε ΔΕΗ και κυβέρνηση για τις αυξήσεις

Δραματική έκκληση της ΕΚΠΟΙΖΩ σε ΔΕΗ και κυβέρνηση για τις αυξήσεις

Την έντονη αντίθεσή της σε ενδεχόμενες αυξήσεις των τιμολογίων της ΔΕΗ χαμηλής τάσης εκφράζει η Ένωση Καταναλωτών- Η Ποιότητα της Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ), τονίζοντας ότι η επιβολή των προτεινόμενων ανατιμήσεων θα οδηγήσει σε αδυναμία πληρωμής και άλλους καταναλωτές, με τραγικές συνέπειες για τους ίδιους, την οικονομία και, τελικά, την ίδια τη ΔΕΗ.

Παράλληλα, η ΕΚΠΟΙΖΩ ζητάει από τη διοίκηση της ΔΕΗ να συμβάλει ενεργά στην εξυγίανση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της καταναλωτικής ένωσης, η διοίκηση της ΔΕΗ, πράγματι, εισηγήθηκε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) σημαντικές αυξήσεις στα τιμολόγια χαμηλής τάσης, καθώς και τη σταδιακή ενσωμάτωση των κλιμακίων κατανάλωσης σε νέο ενιαίο κλιμάκιο. Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχει ζητήσει από τη ΔΕΗ πλήρη στοιχεία του κόστους παραγωγής και λειτουργίας της, καθώς και άλλα στοιχεία, που θα της επιτρέψουν να διαπιστωθεί, αν οι αυξήσεις είναι εύλογες και να γνωμοδοτήσει, στη συνέχεια, στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΚΠΟΙΖΩ, με επιστολή της προς την ΡΑΕ και τη ΔΕΗ, επισημαίνει τα εξής: «Οι προτεινόμενες από τη ΔΕΗ αυξήσεις είναι αδικαιολόγητες, παράλογες και προκλητικές. Ο μόνος τρόπος να διασφαλιστεί διατηρήσιμη και πραγματική συγκράτηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας είναι να αναπτυχθεί ουσιαστικός ανταγωνισμός τόσο στην ηλεκτροπαραγωγή όσο και στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό θα γίνει, μόνο εφόσον η πολιτεία αποφασίσει να άρει τις στρεβλώσεις, εξασφαλίζοντας συνθήκες διαφάνειας και ισότιμης πρόσβασης σε όλους, με γνώμονα το συμφέρον του καταναλωτή. Διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις για την κατάργηση των σημερινών κλιμακίων κατανάλωσης. Η κλιμακωτή χρέωση παρέχει ισχυρό κίνητρο για τον περιορισμό της κατανάλωσης και την εξοικονόμηση ενέργειας, που αποτελεί στόχο της ευρωπαϊκής και ελληνικής ενεργειακής πολιτικής.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ καλεί την ΡΑΕ: Να μην εισηγηθεί καμία αύξηση των τιμολογίων χαμηλής τάσης, μέχρι να διαμορφώσει άποψη από τα στοιχεία, που θα υποβάλει η ΔΕΗ για το εύλογο του αιτήματός της. Να επιτελέσει στο έπακρο το θεσμικό ρόλο της να αναδείξει στην κοινωνία τις λύσεις και να προχωρήσει στις συγκεκριμένες κινήσεις, που απαιτούνται, ώστε να πάψουν να κερδίζουν μόνο όσοι μετέχουν στο υπάρχον στρεβλό σύστημα, στο πλαίσιο του οποίου ο καταναλωτής είναι ο μόνος και μόνιμα ηττημένος.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ καλεί την κυβέρνηση: Να μην προβεί σε καμία αύξηση στα τιμολόγια και τα τέλη των λογαριασμών της ΔΕΗ, λαμβάνοντας υπόψη της ότι: Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά ήδη αντιμετωπίζουν την εξαθλίωση και τον κοινωνικό αποκλεισμό, δεδομένου ότι έχουν υποστεί μειώσεις στα εισοδήματά τους από 20% μέχρι και 50%. Θα οδηγηθούν σε αδυναμία πληρωμής πολύ περισσότεροι καταναλωτές, με αποτέλεσμα τη μείωση των εσόδων όχι μόνο της ΔΕΗ, αλλά και του κρατικού προϋπολογισμού, γεγονός που, με τη σειρά του, θα οδηγήσει σε νέες περικοπές. Η αύξηση των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος θα επιφέρει περαιτέρω αύξηση στις τιμές των προϊόντων και όχι την επιζητούμενη μείωση, που επαγγέλλεται η ίδια ότι επιδιώκει».