Νέα κριτήρια για επιδότηση ενοικίου από 1η Μαρτίου

Τα νέα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνεται η επιδότηση ενοικίου στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες από 1η Μαρτίου...

Τα νέα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνεται η επιδότηση ενοικίου στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες από 1η Μαρτίου, εξετάζει το υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με δηλώσεις του αρμόδιου υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Βασίλη Κεγκέρογλου, το επίδομα του ΟΕΚ δεν θα το λαμβάνει κανείς που δεν το δικαιούται, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια κυρίως με ανθρώπους που δεν έμεναν στη χώρα μας, κατάφερναν όμως με πλάγιους τρόπους να πάρουν επιδότηση ενοικίου.

Ο κ. Κεγκέρογλου τόνισε ότι από 1η Μαρτίου θα ανακοινωθούν τα δικαιολογητικά που χρειάζονται, ο τρόπος που θα γίνουν οι αιτήσεις, καθώς και το χρονικό όριο για την υποβολή τους.

Οι δύο βασικές προϋποθέσεις ως προς τα κριτήρια είναι να έχει συμπληρωθεί oρισμένος αριθμός ενσήμων (συνήθως γύρω στα 2.500 ένσημα) και το εισόδημα του αιτούντος να μην υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ.

Κριτήρια θα αποτελέσουν ακόμη η οικογενειακή κατάσταση, ο αριθμός των παιδιών και κυρίως αν ο αιτών έχει εργασία ή είναι άνεργος.

Ως δεύτερη προτεραιότητα, ο κ. Κεγκέρογλου προέταξε το κατασκευαστικό πρόγραμμα του ΟΕΚ το οποίο θα δώσει μια ανάσα στην οικοδομική δραστηριότητα, η οποία έχει πληγεί.

Ταυτόχρονα ο ΟΕΚ θα αποκτήσει και σύγχρονους οικισμούς οι οποίοι θα είναι στη διάθεση των δικαιούχων.