ΙΣΑ: Καταργεί νόμους και θεσμούς η συνταγογράφηση με δραστική

ΙΣΑ: Καταργεί νόμους και θεσμούς η συνταγογράφηση με δραστική

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε εκ νέου για τη συνταγογράφηση με δραστική ουσία ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Ελάχιστοι πλέον παίρνουν σωστή θεραπεία.

Σε νέα προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας προχώρησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), ώστε να ακυρωθεί η απόφαση που επιβάλει την υποχρεωτική συνταγογράφηση των φαρμάκων από τους γιατρούς, με βάση αποκλειστικά τη δραστική ουσία.

Από την πρώτη προσφυγή κατά της αρχικής απόφασης συνταγογράφησης με δραστική, ορίστηκε δικάσιμος την 1η Μαρτίου 2013 στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, ενώ τώρα με τη νέα προσφυγή, οι δύο προσφυγές θα συνδικαστούν.

Με γνώμονα το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών και την προστασία της δημόσιας υγείας, ο ΙΣΑ προχώρησε στη νέα προσφυγή του, επί της τελευταίας απόφασης που ορίζει ότι μόνο το 15% των ασθενών μπορούν να παίρνουν φάρμακα με συνταγή που περιέχει την εμπορική ονομασία του φαρμάκου.

Λόγω του περιορισμού αυτού, ο ΙΣΑ θεωρεί πως η συγκεκριμένη απόφαση παραγνωρίζει πως η άσκηση της ιατρικής συνιστά ένα επιστημονικό λειτούργημα, και πως οι γιατροί είναι εκείνοι που με βάση τη γνώση και την πείρα τους θα πρέπει να κρίνουν το πλέον κατάλληλο και ενδεδειγμένο για τον ασθενή τους φάρμακο. Αντίθετα, με την απόφαση αυτή, δίνεται προβάδισμα στους δημοσιονομικούς στόχους αντί της υγείας των ασθενών. Και το γεγονός αυτό, είναι αρκετό για να οδηγήσει το Σύλλογο στην αίτηση ακύρωσης, καθώς αλλοιώνεται η φύση της ιατρικής, από το αρχικό της στάδιο, δηλαδή από την πρωτοβάθμια περίθαλψη.

Σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογος επίσης, η συγκεκριμένη απόφαση παραβιάζει ευθέως όχι μόνο την προστασία της προσωπικότητας των ιατρών ως επιστημόνων, αλλά και το συνταγματικό κατοχυρωμένο δικαίωμα στην υγεία.

Επιπλέον, θίγει ευθέως την αρχή της αναλογικότητας αφού ορίζει ότι μόλις το 15% του πληθυσμού θα μπορεί να παίρνει την ενδεδειγμένη θεραπεία, και οι υπόλοιποι, δηλαδή το 85% του πληθυσμού θα παίρνουν αμφιβόλου ποιότητας ανώνυμα γενόσημα, που θα αλλάζονται στο φαρμακείο και δεν θα μπορούν να διατηρήσουν τη σταθερότητα στη θεραπεία τους, ούτε θα είναι βέβαιοι για την ποιότητα του φαρμάκου που θα παίρνουν.

Επίσης, ο ΙΣΑ τονίζει ότι καταργείται και η αρχή του Κράτους Δικαίου, που ορίζει ότι το κράτος λειτουργεί βάσει νόμων και συστήματος Δικαιοσύνης που φροντίζει για την εφαρμογή τους, αφού η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση καταργεί τη νομοθεσία που ορίζει πώς πρέπει να ασκείται το ιατρικό λειτούργημα, καθώς και τα δικαιώματα των ασθενών.