Διακοπή κυκλοφορίας στον κόμβο του Αγίου Σώζοντα στο Ηράκλειο

Διακοπή κυκλοφορίας στον κόμβο του Αγίου Σώζοντα στο Ηράκλειο

Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες επέκτασης του τεχνικού κάτω διάβασης του κόμβου του Αγ. Σώζοντα με αποτέλεσμα τη διακοπή της διαμπερούς κυκλοφορίας στο δρόμο κάτω από την γέφυρα στην περιοχή του Αγίου Σώζοντα.

Παρακαλούνται οι οδηγοί και οι χρήστες της οδού να συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και την αποφυγή ατυχημάτων