Τελευταία μέρα η Δευτέρα για την απογραφή του ΟΑΕΕ

Τελευταία μέρα η Δευτέρα για την απογραφή του ΟΑΕΕ

Την επόμενη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου  λήγει οριστικά η προθεσμία για την απογραφή των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ.

 

Για την απογραφή είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία στο Πιστωτικό Ίδρυμα ή στο κατάστημα των ΕΛΤΑ, όπου τηρείται ο λογαριασμός του συνταξιούχου.

Η Διοίκηση του ΟΑΕΕ υπενθυμίζει επίσης, ότι η παράλειψη της απογραφής συνεπάγεται την αναστολή της καταβολής της σύνταξης.