Καρδίτσα: Ιδρυση ομάδας παραγωγών στέβιας

Καρδίτσα: Ιδρυση ομάδας παραγωγών στέβιας

Για αύριο Παρασκευή  28 Δεκεμβρίου στις 11 π.μ. ορίστηκε η ημερομηνία σύγκλισης της ιδρυτικής Γενικής Συνέλευσης της υπό σύστασης ομάδας παραγωγών στέβιας.

Η Ιδρυτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Φαναρίου και καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να είναι παρόντες, ώστε να αναλυθεί πλήρως το καταστατικό που θα διέπει τη λειτουργία του πρότυπου μετοχικού συνεταιρισμού που θα δημιουργηθεί με στόχο την καλλιέργεια, μεταποίηση και εμπορία της στέβιας.

Εδώ να επισημάνουμε πως η  επιτροπή πρωτοβουλίας  σε συνεργασία με Δήμο Μουζακιου, την ΑΝΚΑ την ομάδα Φαναριωτών για την ανάπτυξη του θεσσαλικού κάμπου,  το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  και άλλους φορείς έχει ετοιμαστεί να παρουσιάσει στοιχεία  για την καλλιέργεια και τη μεταποίηση στέβιας , έχει ετοιμάσει σχέδιο καταστατικού  ώστε  να το παρουσιάσει στην ιδρυτική  γενική συνέλευση για ομάδα παραγωγών στέβιας .