Δημοτική αστυνομία σε δυο ρόδες

Μετακίνηση πάνω σε δυο ρόδες για τη δημοτική αστυνομία. Αυτό το ενδεχόμενο είναι...

Μετακίνηση πάνω σε δυο ρόδες για τη δημοτική αστυνομία. Αυτό το ενδεχόμενο είναι ορατό καθώς το θέμα τέθηκε προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων.


Η πρόταση έγινε δεκτή και αποσαφηνίστηκε πως το μέτρο αφορά μόνο τους αστυνομικούς που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.