Σήμερα λήγει η προθεσμία για την απογραφή των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ

Σήμερα λήγει η προθεσμία για την απογραφή των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ

Σήμερα λήγει η προθεσμία για την απογραφή των συνταξιούχων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών.

Σημειώνεται ότι για την απογραφή είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία του συνταξιούχου στην τράπεζα ή τα ΕΛΤΑ, όπου τηρείται ο λογαριασμός του.

Όσοι εξαιρούνται από την παραπάνω διαδικασία προσέλευσης στα πιστωτικά ιδρύματα ή στα ΕΛΤΑ, οφείλουν να απογραφούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στα κατά τόπους περιφερειακά τμήματα του Οργανισμού.

Η απογραφή είναι υποχρεωτική και η παράλειψή της συνεπάγεται αναστολή καταβολής της σύνταξης.