Νέα δικάσιμος για «Louis» και ΝΑΤ

Για τις 10 Μαΐου ορίστηκε η νέα δίκη μεταξύ της εταιρείας κρουαζιέρας «Louis Hellenic Cruises»...

Για τις 10 Μαΐου ορίστηκε η νέα δίκη μεταξύ της εταιρείας κρουαζιέρας «Louis Hellenic Cruises» και του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου για το θέμα των ασφαλιστικών εισφορών που διεκδικεί η διοίκηση του ΝΑΤ από την εταιρεία Κυπριακών συμφερόντων.

Η «Louis Hellenic Cruises» επικαλέστηκε λόγους υγείας της νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας στην Ελλάδα και ορίστηκε νέα δικάσιμος. Η δίκη αυτή αφορά το ποινικό μέρος της υπόθεσης. Το διοικητικό δικαστήριο που συνεκλήθη στις 28 Ιανουαρίου έχει αποδεχθεί το αίτημα της εταιρείας Louis Hellenic Cruises και έχει ζητήσει λεπτομερή εξέταση του θέματος ενώ δεν έχει οριστεί νέα δικάσιμος.

Σημειώνεται ότι η διοίκηση του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου δεν έχει αποδεχθεί έως σήμερα την ισχύ του νόμου Κεφαλλογιάννη, 3409 άρθρο 24 «ρυθμίσεις θεμάτων ΝΑΤ- πλοίων που εκτελούν περιηγητικούς πλόες» με αποτέλεσμα να κινηθεί δικαστικά εναντίον του ομίλου για διεκδίκηση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών.

Ο νόμος όριζε ότι όποιο πλοίο εκτελούσε περιηγητικούς πλόες άνω των 1500 κόρων και ναυτολογούσε Έλληνες ναυτικούς αυτοί απαλλασσόταν από τις ασφαλιστικές εισφορές, κάτι που δεν αναγνωρίζει έως σήμερα η διοίκηση του ΝΑΤ.

Ο υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας Γιάννης Διαμαντίδης σε πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον ιδιοκτήτη της εταιρίας κ.Λοίζο του ξεκαθάρισε ότι για να μπορέσει να προχωρήσει στη διευθέτηση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί με το ΝΑΤ και το νόμο Κεφαλογιάννη χρειάζεται γνωμάτευση του νομικού συμβουλίου του κράτους.