Τέλος εποχής για την μείωση του όζοντος...

Σύμφωνα με έρευνα  επιστημόνων των Ηνωμένων Εθνών το στρώμα του όζοντος έπαψε να εξασθενεί και αναμένεται να επανακάμψει πλήρως μέχρι τα μέσα του αιώνα.

Η λεγόμενη τρύπα του όζοντος δημιουργήθηκε εξαιτίας 100 περίπου ουσιών, κυρίως των χλωροφθορανθράκων (εμπορική ονομασία freon), που χρησιμοποιούνταν είτε ως ψυκτικά υγρά, σε προϊόντα όπως το ψυγείο και το κλιματιστικό, είτε ως προωθητικά αέρια. Με την αντικατάστασή τους (κυρίως από τους υδροφθοράνθρακες) το όζον σταμάτησε να μειώνεται περαιτέρω χωρίς αυτό να σημαίνει ότι άρχισε η περίοδος  αύξησής του.

Η νέα αναφορά των Η.Ε. ισχυρίστηκε επίσης πως οι παγκόσμιες προσπάθειες για την προστασία του όζοντος απέτρεψαν εκατομμύρια περιπτώσεις καρκίνου του δέρματος ανά τον πλανήτη.

Το στρώμα του όζοντος στις περιοχές εκτός των πόλων εκτιμάται πως θα επανέλθει στην κατάσταση που ήταν πριν το 1980 μέχρι το 2048 ενώ στην περιοχή της Ανταρκτικής, όπου το πρόβλημα είναι πιο έντονο θα επανέλθει μέχρι το 2073.

Το όζον στην στρατόσφαιρα είναι μεγίστης σημασίας καθώς απορροφά τις επικίνδυνες υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου, οι οποίες εκτός από καρκίνο του δέρματος μπορεί να προκαλεί και θάνατο στους μονοκύτταρους οργανισμούς καθώς και μεταλλάξεις στο DNA.