Παπάδες χωρίς ράσα ... λόγω οικονομίας

Τα ράσα δεν κάνουν τον παπά...

Παπάδες χωρίς... ράσα είναι πιθανό να δούμε το επόμενο διάστημα, αφού σύμφωνα με στελέχη της αρχιεπισκοπής, ο περιορισμός στις θέσεις εφημερίων (5 αποχωρήσεις προς 1 διορισμό) ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία της εκκλησίας.

Στην αρχιεπισκοπή υπάρχουν, ήδη, περίπου 50 αιτήσεις για χειροτονία. Δεν υπάρχει, όμως, περίπτωση να δοθούν θέσεις σε όλους.

Έτσι όσοι επιθυμούν να χειροτονηθούν χωρίς να πληρώνονται, και έχουν ήδη εργασία, την οποία θέλουν να διατηρήσουν για βιοπορισμό, αν υπάρχει κώλυμα στην εργασία τους, μπορούν να μη φορούν το ράσο.
Δηλαδή, η Εκκλησία «κατ΄οικονομίαν» επιτρέπει κατά την ώρα της εργασίας τους να μη φορούν το ράσο, εφόσον υπάρχουν κωλύματα, από την εργασία τους.