Κατατέθηκε νομοσχέδιο για τα περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με το οποίο συστήνεται Γραφείο....

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με το οποίο συστήνεται Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας, κατατέθηκε στη Βουλή.

Το Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας, θα υπάγεται απευθείας στον υπουργό, με αρμοδιότητα την συλλογή, καταγραφή, αξιολόγηση και περαιτέρω διερεύνηση καταγγελιών κατάχρησης εξουσίας, ή ιδιότητας εκ μέρους του προσωπικού που υπηρετεί στο υπουργείο κατά την άσκηση των καθηκόντων του και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, βασανιστήρια, παράνομη χρήση πυροβόλου όπλου και προσβλητική, εν γένει, συμπεριφορά.

Παράλληλα, με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται και θέματα που αφορούν τους εποχικούς πυροσβέστες και συστήνεται ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα.