"Εκλεισε" η υπόθεση για τέσσερα νέα Εφετεία

Νόμιμη κρίθηκε η ίδρυση τεσσάρων νέων Εφετείων στο Ηράκλειο Κρήτης, τη Χαλκίδα, το Αγρίνιο και τη Μυτιλήνη...

Νόμιμη κρίθηκε η ίδρυση τεσσάρων νέων Εφετείων στο Ηράκλειο Κρήτης, τη Χαλκίδα, το Αγρίνιο και τη Μυτιλήνη.

Ωστόσο, στις γνωμοδοτήσεις (20-23/2011) του Συμβουλίου της Επικρατείας υπογραμμίζεται ότι ενόψει σχετικού εγγράφου του υπουργού Δικαιοσύνης με το οποίο αποκλείεται οποιαδήποτε αύξηση του αριθμού των δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων λόγω της ίδρυσης των τεσσάρων νέων Εφετείων, ανήκει τελικώς στην Πολιτεία «η κρίση αν είναι εφικτή η αποτελεσματική λειτουργία» των νέων Εφετείων με «ανακατανομή των ήδη συνισταμένων θέσεων προσωπικού στα υφιστάμενα δικαστήρια».

Ειδικότερα, με βάση τέσσερα σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων που «πέρασαν» από το ΣτΕ ιδρύονται τα εξής Εφετεία:

* Εφετείο Ανατολικής Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο, στο οποίο θα υπάγονται οι περιφέρειες των πρωτοδικείων Ηρακλείου και Λασιθίου.

* Εφετείο Εύβοιας, με έδρα τη Χαλκίδα όπου θα υπαχθούν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Χαλκίδας και Θηβών, οι οποίες αποσπώνται από αυτή του Εφετείου Αθηνών.

* Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, με έδρα το Αγρίνιο όπου θα υπαχθούν οι περιφέρειες του Πρωτοδικείου Αγρινίου, Μεσολογγίου και Λευκάδας, οι οποίες αποσπώνται από το Εφετείο Πατρών.

* Εφετείο Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη, στο οποίο θα υπαχθούν οι περιφέρειες του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης και Χίου, που αποσπώνται από το Εφετείο Αιγαίου.