16 ημέρες άρρωστος; Απολύεσαι….

16 ημέρες άρρωστος; Απολύεσαι….

Ανακοίνωση διαμαρτυρίας και αντίδρασης εξέδωσε η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, κατά της εγκυκλίου 155734/Δ1 10-12-2012 της Διεύθυνσης Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας, με την οποία καθορίζεται το πλαίσιο αναρρωτικών αδειών των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και των αδειών λόγω επιπλοκών κύησης (επαπειλούμενη κύηση).

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται:..

«Όποιος αναπληρωτής εκπαιδευτικός παίρνει αναρρωτική άδεια πάνω από 15 μέρες, χάνει την εκπαιδευτική του προϋπηρεσία, δεν πληρώνεται και...απολύεται! Με την ίδια εγκύκλιο, κάθε έγκυος αναπληρώτρια εκπαιδευτικός με επαπειλούμενη εγκυμοσύνη που παίρνει αναρρωτική πάνω από 15 μέρες, χάνει τη διδακτική της προϋπηρεσία!

Συγκεκριμένα:

Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι οι αναπληρωτές «...δικαιούνται πάντοτε αδείας, διάρκειας όχι μεγαλύτερης του μισού μήνα συνολικά...». Η διάταξη αυτή αποτελεί μέρος πλέον και της Σύμβασης Εργασίας που υπογράφουν οι αναπληρωτές, όπου αναφέρεται ότι: «Δεν αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας το υπερβάλλον των 15 ημερών διάστημα αναρρωτικής άδειας, σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα, περί χρονικού διαστήματος αξίωσης καταβολής μισθού σε περίπτωση αναρρωτικής άδειας, και του αριθμ. 1470/22/08/2008 γνωμοδοτικού εγγράφου του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., περί αδειών εκπ/κών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».

Επίσης, στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι «οι ίδιοι εκπαιδευτικοί (οι αναπληρωτές) μετά τη συμπλήρωση...μισού μήνα με αποδοχές, απολύονται εφόσον ήθελε κριθεί ότι η περαιτέρω απουσία τους συνιστά σπουδαίο λόγο, που, κατά τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δικαιολογεί καταγγελία σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου...»!

Η βαρβαρότητα δεν έχει τέλος! Η συγκεκριμένη απόφαση του Υπουργείου Παιδείαςοδηγεί τους συναδέλφους αναπληρωτές σε απόλυση μέσα στη σχολική χρονιά και χτυπά χωρίς ντροπή ακόμα και τη μητρότητα, στερώντας την εκπαιδευτική προϋπηρεσία από τις έγκυες αναπληρώτριες συναδέλφους. Οι αποφάσεις αυτές,εξαθλιώνουν τους εκπαιδευτικούς με πρώτους τους αναπληρωτές, όπως άλλωστε και όλους τους εργαζόμενους.

Απαιτούμε:

- Ο Υπουργός Παιδείας να αποσύρει εδώ και τώρα την απαράδεκτη εγκύκλιο.

- Να δοθεί σε όλους τους συμβασιούχους εκπαιδευτικούς πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και αναγνώριση της εκπαιδευτικής τους προϋπηρεσίας.

- Να παρθούν μέτρα στήριξης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών (δωρεάν μετακίνηση, επίδομα θέρμανσης, ενοικίου)».

Την ανακοίνωση υπογράφουν ο πρόεδρος και ο γραμματέας του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.,Κομνηνός Μαντάς και Σταύρος Πετράκης.