Χιλιάδες απολύσεις τον Αύγουστο

Το δρόμο για το ταμείο ανεργίας έχουν πάρει 569.222 άτομα μέχρι και τον μήνα Αύγουστο. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα του ΟΑΕΔ τον προηγούμενο μήνα είναι οριακά μειωμένος κατά 0,09% σε σχέση με τον Ιούλιο.
Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΔ, τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού, οι απολύσεις άγγιξαν τις 18.225, οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 21.185, και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 25.380. Αυξημένο κατά +10,31% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2009 εμφανίζεται το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου.
Στον αντίποδα όλων αυτών, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 52.660, ελάχιστα μειωμένες κατά 0,24% αναφορικά με τον προηγούμενο μήνα.