Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει η ΣΤΑΣΥ κατά της απεργίας

Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει η ΣΤΑΣΥ κατά της απεργίας

Στα δικαστήρια θα καταφύγει το πρωί της Δευτέρας η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ ΑΕ (Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος, Μετρό και Τραμ), εξαιτίας της κλιμάκωσης των απεργιακών κινητοποιήσεων των εργαζομένων.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, στόχος της προσφυγής είναι να αποκατασταθεί η νομιμότητα και η ομαλή διεξαγωγή των δρομολογίων. Η διοίκηση παρ' ότι όπως αναφέρει αναγνωρίζει το δικαίωμα στην απεργία το οποίο, άλλωστε, προβλέπεται από το Σύνταγμα, κατηγορεί τα Σωματεία των εργαζομένων ότι "δεν τηρούν τα προβλεπόμενα από τον νόμο για τις συγκοινωνιακές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, η λειτουργία των οποίων έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση των βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου".

«Η άσκηση του δικαιώματος της απεργίας δεν είναι ανέλεγκτη αλλά υπόκειται στους περιορισμούς τόσο του άρθρου 25 παρ. 3 του Συντάγματος όσο και το άρθρο του 281 ΑΚ (Περί καταχρηστική άσκησης του δικαιώματος)". Όπως αναφέρει η ΣΤΑΣΥ ΑΕ για να είναι νόμιμη η άσκηση του απεργιακού δικαιώματος θα πρέπει τα σωματεία των εργαζομένων να προειδοποιήσουν την εταιρεία 24 τουλάχιστον ώρες πριν από την πραγματοποίησή της, χωρίς στη προθεσμία αυτή να συμπεριλαμβάνονται οι εξαιρέσιμες ημέρες και αυτή του Σαββάτου,να γνωστοποιήσουν τα αιτήματα και τους λόγους που τα θεμελιώνουν, προ τεσσάρων πλήρων ημερών, με έγγραφο που κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή στην εταιρεία-ως εργοδότη- στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που ασκεί την σχετική εποπτεία και στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας, να διαθέσουν προσωπικό προς αντιμετώπιση των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου κατά τη διάρκεια των εν λόγω στάσεων και να προσκαλέσουν την εταιρεία σε δημόσιο διάλογο».