«Πράσινο» μάθημα στη Μυτιλήνη

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ευεργέτουλα...

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ευεργέτουλα Λέσβου και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, στα πλαίσια των δράσεών τους και της στενής τους συνεργασίας με στόχο την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση μαθητών, σχεδίασαν από κοινού το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κλιματική αλλαγή: Μαθαίνω για τις επιπτώσεις παρατηρώντας το Απολιθωμένο Δάσος», το οποίο απευθύνεται σε τάξεις δημοτικών σχολείων.

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι μαθητές να ευαισθητοποιηθούν για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η κλιματική αλλαγή στα σύγχρονα οικοσυστήματα, αλλά και τις επιπτώσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς στο κλίμα. Μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι μαθητές καλούνται να ανακαλύψουν τις κλιματικές αλλαγές στην περιοχή του Αιγαίου τα τελευταία 20 εκατομμύρια χρόνια, μέσα από παρατηρήσεις των τεκμηρίων του Απολιθωμένου Δάσους.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις:

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει ενημέρωση των μαθητών, για θέματα κλιματικής αλλαγής, στο χώρο του σχολείου, από εκπαιδευτικούς του ΚΠΕ Ευεργέτουλα.

Η δεύτερη φάση πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, όπου θα πραγματοποιηθεί η έρευνα των μαθητών.

Οι μαθητές γνωρίζουν και παρατηρούν απολιθώματα 20 εκατομμύριων ετών στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου και στο Πάρκο Σιγρίου, ενώ παράλληλα θα αναζητήσουν και τις διαφορές και ομοιότητες με τα σύγχρονα δένδρα που συναντάμε στο φυσικό περιβάλλον της Λέσβου.

Στη συνέχεια το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πλαισιωθεί από δημιουργικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παιχνίδια, που βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν την κρίση τους, την παρατηρητικότητα, την δημιουργικότητα και την φαντασία τους.